Kemikalieinspektionen

Hudallergier - vissa ökar, andra minskar. Varför?

Evenemang

16
DEC
Nobel Forum, Karolinska Institutet, Nobels väg 1, Solna
  -
Toxikologiska rådet och Karolinska institutet bjuder in till seminarium om hudallergier. Några ämnen som tas upp är: Varför drabbas vi av kontaktallergi? Vilka problem finns det med doftämnen, hårfärger och konserveringsmedel? Hur ser lagstiftningen ut? Var femte vuxen drabbas av någon form av kontaktallergi. Allergi mot vissa ämnen ökar snabbt, medan allergi mot andra ämnen minskar. De viktigaste allergenerna finns i kemiska produkter, kosmetika och hygienprodukter och andra konsumentprodukter. Mer än 4 000 kemiska ämnen är identifierade som kontaktallergener, och mer än 700 av dessa är klassificerade som allergiframkallande vid hudkontakt (R43). Flera är dessutom farliga för miljön. Symposiet belyser orsaker, konsekvenser och möjligheter att förebygga de vanligaste hudallergierna.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget