Länsstyrelsen i Västernorrland

Hur entreprenöriell får välfärden vara?

Evenemang

17
SEP
Mittuniversitetet, lokal Sigma, Härnösand
  -
Debatten om förnyelse och entreprenörskap i offentlig verksamhet har pågått under en längre tid i Sverige. Frågorna har aktualiserats när möjligheter ges till att starta friskolor och nu senast när en stor del av landets kommuner och landsting är på väg att införa kundval inom vård och omsorg. Projekten Nya tag II och Entreprenörskapslänet har beviljats medel av EU:s regionala utvecklingsfond och inbjuder till ett seminarium med temat Hur entreprenöriell får välfärden vara? Tid: Onsdag 17 september kl 10.30-15.30 (se bifogat program) Plats: Mittuniversitetet, lokal Sigma, Härnösand Förändringarna inom offentliga sektorn påverkar medborgarna som kommer att betraktas som kunder. En nyligen gjord opinionsundersökning visar att 70 procent, av tillfrågade, inte fick välja vem som skulle vara utförare av vård och omsorg. Av dem som däremot själva fick välja utförare av tjänsterna var 80 procent positiva till att fått chansen att göra eget val. Inbjudna föreläsare är forskare, politiker, en lokal entreprenör och författaren till boken Så skulle det kunna bli. Länsstyrelsen är huvudman för de båda projekten. Seminariet sker i samverkan med Forum för småföretagsforskning och Mittuniversitetet. Unikt är också att seminariet, som lockat ett 70-tal deltagare, sänds per telebild till fem platser i länet samt en plats utanför länet. Media är välkommen till seminariet. För mer information kontakta: Stina Ekbäck, projektkoordinator Nya tag II Telefon 0611-34 91 46, 070-236 30 30. Program 2008-09-17 Hur entreprenöriell får välfärden vara?