Promas AB

Hur når du framgångar med ett välmående team? Per Gärdsell och Peter Engstrand föreläser hos Promas.

Evenemang

09
MAR
Elite hotel Ideon Science Park i Lund.
  -

Hälsofrämjande arbete bottnar i kultur, attityd, självbild och beteende som råder på arbetsplatsen. Vi har alla ett ansvar, chef som medarbetare, att främja hälsa och välmående.
Är du chef, ledare eller annan beslutsfattare? Anmäl dig nu, du kommer att lyssna till 2 professionella inspirationsföreläsningar som ger dig nya reflektioner och tankar.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget