PriceGain AB

Hur ökar du lönsamheten utan att höja prisnivån?

Evenemang

25
NOV
Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, Stockholm
  -
Prissättning på en priskänslig och konkurrensutsatt marknad. Lågkonjunkturen har gjort att många företag har pressat sina priser för att försöka hålla uppe försäljningsvolymerna. När konjunkturen vänder gör den hårda konkurrensen att priserna är fortsatt pressade och få vågar prishöja. Många företag säljer också produkter som är lätt utbytbara och likvärdiga i kvalitet och prestanda med konkurrenternas. En prishöjning skulle sannolikt medföra stora volymtapp och minskad lönsamhet. Hur kan dessa företag öka sin lönsamhet långsiktigt? Går det att förbättra vinster och försäljningsvolymer utan att sänka priserna och riskera ett priskrig? Hur viktigt är priset egentligen vid val av leverantör? Välkommen till vårt frukostseminarium där vi diskuterar hur framgångsrika företag i konkurrensutsatta branscher har lyckats höja sin lönsamhet utan att tappa volym. Till vilka vänder sig seminariet? Beslutsfattare med ansvar för prissättning och utveckling av prisstrategier såsom VD, och andra i ledningsgruppen med intresse för prisfrågor. Tid: Torsdagen den 21 october 2010, 07.30 Plats: Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, Stockholm Pris: Kostnadsfritt Anmälan görs på www.pricegain.com - pricing seminars. Anmälan är bindande, om deltagare uteblir från seminariet debiteras en avgift om 500 kr. Eventuella frågor tas gärna emot på 08-792 06 65 AGENDA 07.30 Frukost serveras 08.00 Seminariet börjar - Göran Skugge, Senior Partner 09.00 Frågor och sammanfattning 09.15 Slut

Registrering

Anmäl dig till evenemanget