A+ Science

Hur påverkas ni när kravet på klinisk utvärdering skärps?

Evenemang

17
MAR
Lund, Sandgatan 4a
  -
Med anledning av att det medicintekniska regelverket skärps den 21 mars 2010, inbjuder A+ Science till ett kortare seminarium. Vi hjälper er bemöta de nya kraven, främst inom klinisk utvärdering, samt ger tips och råd om vad ni behöver göra för att uppfylla de uppdaterade direktiven.