Vägvalet

Hur ska Göteborg utvecklas?

Evenemang

07
MAY
Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12
  -
Hur förhåller sig de politiska partierna till utvecklingen av stadsmiljön och vad vill man med framtiden? Centrum för byggnadskultur och Göteborgs stadsmuseum anordnar en stadsbyggnadspolitisk debatt inför valet 2014. Vägvalets Anders Åkvist, ledamot i fastighetsnämnden, är med och debatterar