Länsstyrelsen i Östergötlands län

Hur ska vi gemensamt minska bidragsfusket?

Evenemang

02
MAR
Collegium i Linköping
 
Under denna rubrik ordnar SAMEB, Samverkansgruppen mot ekonomisk brottslighet, i morgon kl 13.00-16.30 ett seminarium på Collegium i Linköping. Anledningen är att regeringen har utlyst en nationell resning mot svartarbete och bidragsfusk. Ett antal myndigheter, framförallt Försäkringskassan, har fått personalförstärkningar för att motarbeta fusk med bidrag. SAMEB vill hjäla till att vässa de gemensamma resurserna som myndighetena har, för att minska denna form av brottslighet och hitta bra samverkansformer. Inledningstalar gör landshövding Björn Eriksson och regionsskattechef Bertil Olofson kl 13.00 Andra ämnen under seminariet är: Vikten av en korrekt folkbokföringsadress Effektiv bosättningskontroll Bra fungerande samarbete mellan försäkringskassan och Norrköpings kommun Seminariet avslutas med en överenskommelse om hur arbetet ska fortsätta. För mer information kontakta: Mikael Sleman 013-19 61 31 Mariethe Larsson, Informationschef E-post: mariethe.larsson@e.lst.se Arb: 013-19 63 75 , Mobil: 0703- 66 73 66 Länsstyrelsen Östergötland Östgötagatan 3, 58186 Linköping