Folk och Försvar

Hur uppnår vi en säkrare värld? Säkerhetspolitisk konferens på Luleå tekniska universitet

Evenemang

14
NOV
LKAB-salen, Luleå tekniska universitet, Luleå
  -
Hur uppnår vi en säkrare värld? PROGRAM 09.00 Inledning Landshövding Per-Ola Eriksson 09.10 Vad är det vi är rädda för? Lars Ekeman, generalsekreterare Folk och Försvar 09.45 Kaffe 10.15 Arbetet mot kontraterrorism Kriminalkommissarie Mats Sköld, Säkerhetspolisen 11.15 Paus 11.30 Gemensam strategi mot nya hot – ett EU-perspektiv Fil dr Gunilla Herolf, Utrikespolitiska institutet 12.30 Lunch 13.30 Försvarsmaktens roll i svensk säkerhetspolitik Överstelöjtnant Anders Byrén, Försvarsmakten 14.30 Sveriges roll i den internationella politiken Diskussion med medverkande och deltagare 15.30 Slut för dagen Vid frågor kontakta Peter Linder, Folk och Försvar: 08-613 49 23 eller Peter.Linder@folkochforsvar.se Varmt välkommen!