Folk och Försvar

Hur uppnår vi en säkrare värld? Säkerhetspolitisk konferens på Luleå tekniska universitet

Evenemang

14
NOV
LKAB-salen, Luleå tekniska universitet, Luleå
  -

Hur uppnår vi en säkrare värld?

PROGRAM

09.00 Inledning
Landshövding Per-Ola Eriksson

09.10 Vad är det vi är rädda för?
Lars Ekeman, generalsekreterare Folk och Försvar

09.45 Kaffe

10.15 Arbetet mot kontraterrorism
Kriminalkommissarie Mats Sköld, Säkerhetspolisen

11.15 Paus

11.30 Gemensam strategi mot nya hot – ett EU-perspektiv
Fil dr Gunilla Herolf, Utrikespolitiska institutet

12.30 Lunch

13.30 Försvarsmaktens roll i svensk säkerhetspolitik
Överstelöjtnant Anders Byrén, Försvarsmakten

14.30 Sveriges roll i den internationella politiken
Diskussion med medverkande och deltagare

15.30 Slut för dagen

Vid frågor kontakta Peter Linder, Folk och Försvar: 08-613 49 23 eller Peter.Linder@folkochforsvar.se

Varmt välkommen!