Svenska Vård

Hur utvecklar man ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?

Evenemang

12
MAR
Arbetets Museum, Norrköping
  -
Seminariet utgår från Svenska Vårds handledningsmaterial kring uppbyggnad av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och kommer särskilt att fokusera på egenkontroll och uppföljning av resultat. Per Söderberg som leder seminariet är leg. psykolog och fil doktor i psykologi. Han har lång erfarenhet av kvalitetsarbete och är också den som utvecklat handledningsmaterialet.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget