Svenska Vård

Hur utvecklar man ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?

Evenemang

11
MAR
Folkets Park, Sundsvall
  -

Seminariet utgår från Svenska Vårds handledningsmaterial
kring uppbyggnad av ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete och kommer särskilt att fokusera på
egenkontroll och uppföljning av resultat. Per Söderberg som
leder seminariet är leg. psykolog och fil doktor i psykologi.
Han har lång erfarenhet av kvalitetsarbete och är också den
som utvecklat handledningsmaterialet.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget