Kungliga Filharmonikerna, Konserthuset

IAMA. Internationell konferens i Konserthuset 6-8 april.

Evenemang

06
APR
-   -

350 delegater från det internationella musiklivet. Tre fullspäckade dagar. Inspirerande möten med Esa-Pekka Salonen, klarinettisten Martin Fröst, tonsättaren Anders Hillborg och trumpetaren Håkan Hardenberger.

På torsdag fylls Konserthuset av en mängd beslutsfattare från det internationella musiklivet. IAMA, The International Artist Managers’ Association, är det viktigaste organet för olika konserthus, arrangörer, producenter, artistagenturer och andra aktörer i det internationella musiklivet. Konferenserna inom IAMA arrangeras en gång om året i olika delar av världen. Stockholms Konserthus är alltså värd 2006 och intresset är rekordstort med runt 350 deltagare från hela världen.

Temat för Stockholmskonferensen är Arts Interacting. Av den anledningen är representanter från många andra konstområden än musik också närvarande. På fredagen får deltagarna tillfälle att möta Martin Fröst och Anders Hillborg under rubriken Music and Dance och under parollen Musicians, Painters and Poets återfinns Håkan Hardenberger och författaren Jacques Werup. Medverkar i konferensprogrammet gör bland andra Gérard Mortier, chef för l’Opéra National de Paris

– Vi måste alla fundera över vilken plats den symfoniska musiken och orkestervärlden skall ha i framtiden. Vi måste fråga oss om vi behöver finna nya former för hur vi presenterar oss, säger Konserthuschef Stefan Forsberg.
– I den diskussionen ingår tankar på hur vi kan integrera musik, teknik och en ung publik med våra konserthus och orkestrar. Min förhoppning är att konferensen i Stockholms Konserthus ska stimulera och inspirera till sådana samtal.

På lördag den 8 april får alla konsertbesökare tillfälle att möta Esa-Pekka Salonen: konserten kl 15.00 är en del av konferensprogrammet och inleds av ett samtal mellan Salonen och Sture Carlsson (förbundsdirektör Svensk Scenkonst) kring temat “arts interacting”.
Därpå spelar Kungliga Filharmonikerna under ledning av Alan Gilbert: Anders Hillborgs Exquisite Corpse, Christopher Rouses Symfoni nr 1 samt Johannes Brahms Violinkonsert med Frank Peter Zimmermann som solist.