Riksdagen

Ibrahim Baylan och Barbro Holmberg frågas ut i KU

Evenemang

06
APR
Skandiasalen, ingång Mynttorget 1
 

Konstitutionsutskottets offentliga utfrågningar i anslutning till riksdagens årliga granskning av regeringens arbete fortsätter på torsdag.

Tid: Torsdagen den 6 april
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Kl. 9.00-10.30 Skolminister Ibrahim Baylan

Granskningsärende 2004/05:12
Skolminister Ibrahim Baylans agerande i samband med målöversyn av Skolverket

Granskningsärende 2005/06:19
Skolminister Ibrahim Baylans agerande gentemot Skolverket


Kl. 10.30-12.00 Migrationsminister Barbro Holmberg

Granskningsärende 2004/05:8
Tillkallande av en nationell samordnare för asylsökande barn med svåra stressreaktioner

Granskningsärende 2005/06:34
Statsrådet Barbro Holmbergs ansvar för myndighetskulturen inom Migrationsverket


Utfrågningarna kan även följas via riksdagens webb-tv.

För mer information kontakta
Ärende 12: Ingvar Mattson, bitr. kanslichef i KU, telefon 08-786 58 54
Ärende 19: Gun Lombach föredragande i KU, telefon 08-786 44 23
Ärende 8: Margareta Landerholm föredragande i KU, telefon 08-786 44 15
Ärende 34: Josefina Eriksson föredragande i KU, telefon 08-786 66 67

Vasiliki Papadopoulou
Informationssekreterare, tfn 08-786 66 97, 020-349 000