MV-Nordic

ID-dagarna

Evenemang

13
OCT
Factory Nacka Strand, Stockholm
-   -
Hjälpmedelsinstitutets Informations- och Demonstrationsdagar, ID-dagarna, är en årlig mässa, med utställning och föreläsningar för alla som är intresserade av informationsteknik, hjälpmedel, metoder och tjänster för personer med funktionsnedsättningar. I montern visar vi våra program CD-ORD, Läshuset och Stavia som hjälper personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Med Minneslek tränar man arbetsminnet på både barn och vuxna.