Länsstyrelsen i Södermanlands län

Ideella föreningar viktiga för naturvården

Evenemang

02
FEB
Hotell Statt i Katrineholm
  -
Ideella föreningar runt om i länet har en viktig roll i länets naturvårdsarbete. - De genomför mycket av de inventeringar som utgör grunden för länsstyrelsens och kommunernas arbete, säger Karl Ingvarson på Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Lördagen den 3 februari har Länsstyrelsen bjudit in föreningarna inom naturvårdsområdet till en träff för att diskutera det kommande arbetet under året. Föreningar som deltar är bl a Sörmlands ornitologiska förening, Sörmlands entomologerna och Svenska naturskyddsföreningen. - Syftet med mötet är att visa upp det vi gör på Länsstyrelsen och att öka den lokala förankringen av naturvårdsarbetet. Länsstyrelsen i Södermanlands län har fått ökade resurser för att inventera hotade arter och för att genomföra skötselåtgärder i skyddade område. Då behöver vi samla den kompetens som finns i länet, säger Karl Ingvarson. De ideella föreningarna står för en mycket stor del av alla inventeringar som genomförs i länet. Dessa inventeringar är en viktig del i länsstyrelsens naturvårdsarbete med att bevara olika hotade arter. Resultatet av inventeringarna används också som underlag till samhällsplanering i kommunerna och är därför en betydelsefull del i arbetet för en hållbar utveckling. Liknande möten med de ideella föreningarna har genomförts sedan 80-talet. Några av de föreningar som deltar är Sörmlands ornitologiska förening, Sörmlands entomologerna, Svenska naturskyddsföreningen mfl. Massmedia är välkomna att delta under dagen och tillfälle till intervju ges under lunchen kl 12.00 – 13.00. Tid: Lördagen den 3 februari kl 09.30 – 16.00. Plats: Hotell Statt i Katrineholm. Kontaktpersoner: Karl Ingvarson 0155 - 26 41 41 070 - 232 81 91 Per Folkesson 0155 - 26 40 43 070 - 259 72 12