SkolportenGruppen

Idrott och hälsa

Evenemang

01
FEB
Kungsholmen konferens och matsal, Stockholm
-   -
Bland annat: Betyg och bedömning - vad säger de nya kursplanerna? Genus och jämställdhet, praktisk konflikthantering med barn med adhd, förbättra förutsättningarna för elever med funktionsnedsättning. http://www.skolporten.com/pdf/konf_idrotthalsa_feb2012.pdf

Registrering

Anmäl dig till evenemanget