Kristinehamns kommun

Idrottsturism - stor tillväxtpotential i Kristinehamn!

Evenemang

07
APR
Environiq Arena (våning 2)
 
Kristinehamns kommun har under senare år förbättrat förutsättningarna kring flera olika arenaidrotter och därför finns det i dag stor potential att utveckla området "idrottsturism". Det känns som att idrotten skulle kunna bli framtidens motor för att stimulera till en ökad besöksnäring i Kristinehamn med omnejd. Diskussioner har förts med olika föreningar och företagare vilka i dagsläget ställer sig positiva till initiativet. Karlstads Universitet är inkopplade och projektledarna kommer att presenteras under presskonferensen. Vi kommer även att berätta mer om idéer och tankar kring "idrottsturism". Plats: Environiq Arena (våning 2) Datum: 7 april Tid: 08.00 Kristinehamn 2009-04-03 Varmt välkomna Mats Öhman Turistchef Kristinehamns kommun 0550-882 39/070-228 82 39