IFS

IFS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 5 APRIL

Evenemang

05
APR
SalénHuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm.
 
Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42508 Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 5 april kl 15.00 i SalénHuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Kallelsen samt anmälningsblankett till stämman finns från den 3 mars på IFS webb: www.ifsworld.com/se Kallelsen finns också införd i Svenska Dagbladet samt i Post och Inrikes Tidningar. Fullständiga förslag till beslut, bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt en redogörelse för nomineringskommittén arbete kommer fr.o.m. onsdagen den 22 mars 2006 att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Teknikringen 5, Linköping, och skickas till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen finns även tillgänglig på IFS hemsida: www.ifsworld.com/se. Om IFS IFS (XSSE: IFS) är en världsledande leverantör av komponentbaserade affärssystem, utvecklade på öppen standard. IFS branschlösningar är optimerade för ERP, EAM och MRO. IFS Applications(tm) ger företag en möjlighet att hantera anläggningar, tjänster och produkter med ett livscykelperspektiv. Företagen får ökad kostnadskontroll, enklare projekthantering, ökad effektivitet och en möjlighet att mäta prestanda. Som en ledande leverantör av komponentbaserad mjukvara kan IFS leverera affärsnytta för företag inom flyg- och försvarsindustri, bilindustri, drift och anläggning, högteknologi, industriell tillverkning, processindustri samt utility & telekom. Tillsammans med partners bidrar IFS till att öka användandet av standarder. Det skapar förutsättningar för ökad samverkan och ger kunderna snabbare återbetalning, minskade risker och friheten att välja. www.ifsworld.com För ytterligare information, kontakta: Manni Svensson, PR &IR, IFS Telefon: 08 587 845 00