Mötesplats Social Innovation

Impact Investment i Malmö

Evenemang

21
NOV
Malmö högskola, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
  -
21 november arrangerar Mötesplats för social innovation & Region Skåne en eftermiddag kring Impact Investment. Tre stora internationella samt två regionala investerarnätverk ger sin bild av trender och tendenser inom området. Good Capital, Toniic och K.L. Felicitas Foundation, alla med bas i USA och aktiva inom fältet Impact Investment gästar Malmö högskola den 21 november kl.15-17, för att prata om en investeringsform där investeraren proaktivt letar efter investeringar som genererar såväl ekonomisk vinst som att bidra till att sociala och miljömässiga mål uppnås – antingen på hemmaplan eller i en vidare geografisk mening med koppling till samhällsentreprenörskap och social innovation. Även de regionala investerarnätverken Uppstart Malmö och Framtidslyftet kommer ge sin bild av den svenska marknaden. Nätverken kommer att presentera sig, ge en bild av trender och tendenser inom Impact investments och visa på affärs- och investeringsmöjligheter inom fältet social innovation och samhällsentreprenörskap. Anmälan till seminariet görs här: http://alumni.mah.se/Portal/Public/Event/Apply.aspx?EventID=40