inBelly

inBelly Seminarium om Tillsatser i Skolmat

Evenemang

12
MAY
Bolinders kafé och konferens, Bolinders Plan 1, Stockholm
  -

Tillsatser i mat och barns hälsa - vad kan skolan göra?
53% - av skolor har inte tillräckliga verktyg för försäkra sig om att maten inte innehåller skadliga tillsatser.
30% - av skolmat innehåller tillsatser.
8% - av skolmaten i Sverige innehåller tillsatser som är förbjudna i andra länder.

Vi bjuder in till ett seminarium där du får:
•Diskutera hur skolan kan försäkra säker skolmat
•Insikter om hur barns hälsa kan påverkas av tillsatser
•Diskutera vad vi kan lära oss av hur andra EU länder hanterar tillsatser till barn och unga

TALARE:
Henrik Passmark
Henrik arbetar till vardags som utredare på Socialstyrelsen och har en magisterexamen i biomedicinska vetenskaper från Karolinska institutet. Hans engagemang i livsmedels frågor och då främst tillsatser i mat har sin grund i ett intresse för folkhälsofrågor, kemi och god, hälsosam mat.

Magnus Naess
Magnus är erfaren matlagare och kökschef på Globala gymnasiet i Stockholm. Som skolkock har han erfarenhet av både små barn och gymnasieelever, och jobbar ständigt med att utmana folks uppfattning om hur skolmat är. Magnus letar ständigt efter de bästa och naturligaste råvarorna, och anser att offentlig upphandling av mat måste ta mer hänsyn till kvalitet och ursprung.

Kristina Saudargaite
Kristina är en av grundarna av inBelly. inBelly har undersökt vetenskaplig och officiell information om mattillsatser. Iden till inBelly uppkom från att hon insåg att många av livsmedelsprodukterna innehöll tillsatser som är förbjudna i andra länder. För mer information: www.inbelly.se