Swedbank

Inbjudan 20 april 2009

Evenemang

20
APR
08-5052 0424 eller +44 20 3037 9085
 
Inbjudan till presentation av Swedbanks delårsrapport Kv1 2009 Torsdagen den 23 april klockan 07:00 publiceras Swedbanks delårsrapport för första kvartalet 2009. I samband med detta inbjuds till följande: Telekonferens för analytiker 23 april klockan 09:00 Swedbanks VD och koncernchef Michael Wolf samt Erkki Raasuke, finansdirektör, presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på engelska och kommer att direktsändas på www.swedbank.se/ir. För att delta i telekonferensen, ring 08-5052 0424 eller +44 20 3037 9085, fem minuter innan konferensen startar. En inspelning av telekonferensen finns tillgänglig i en vecka efteråt på telefon 08-5052 0422 och +44 20 8196 1998, kod 132097#. Inspelningen kommer också att finnas tillgänglig på www.swedbank.se/ir. Presskonferens 23 april klockan 10:30 på Swedbanks huvudkontor, Brunkebergstorg 8 i Stockholm. Swedbanks VD och koncernchef Michael Wolf samt Erkki Raasuke, finansdirektör, presenterar rapporten och svarar på frågor. Presskonferensen hålls på engelska. För att lyssna på presentationen, ring 08-5052 0424 eller +44 20 3037 9085, fem minuter innan konferensen startar. En webcast av telekonferensen sänds samtidigt på www.swedbank.se/ir. En inspelning av presentationen finns tillgänglig i en vecka efteråt på telefon 08-5052 0422 och +44 20 8196 1998, kod 5687808#. Den kommer även att finnas tillgänglig på www.swedbank.se/ir. Analytikerpresentation i London torsdagen den 30 april kl. 08.00 Swedbanks VD och koncernchef Michael Wolf samt Erkki Raasuke, finansdirektör, presenterar rapporten och svarar på frågor vid en presentationen på Merrill Lynch Financial Centre, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ. Presentationen beräknas vara avslutad kl. 09.00. Vänligen anmäl ditt deltagande till ir@swedbank.com. För ytterligare information: Johannes Rudbeck, Chef Investor Relations, Swedbank, tfn: 070-582 56 56 johannes.rudbeck@swedbank.se Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,4 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 419 kontor i Sverige, 278 kontor i de baltiska länderna samt 215 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2008 uppgick balansomslutningen till 1 812 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 21 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.