Riksgymnasierna för döva och hörselskadade i Örebro

Inbjudan: Att höra i skolan, Ystad

Evenemang

18
SEP
I Örebro finns Sveriges enda riksgymnasium för hörselskadade. På Riksgymnasiet för hörselskadade går elever som får sin undervisning på teckenspråk eller på talad svenska med förstärkning av hörseltekniska hjälpmedel. Varje år börjar ca 130 elever hos oss. Varje år besöker flera hundra elever, föräldrar och personal Örebro för att få mer information om vår verksamhet. Vi får ständigt frågor om vilka som får gå hos oss och vad som är utmärkande för vår skolform. Vad undrar du? Som specialpedagog träffar man många elever. Med många olika behov. Hur ska man kunna veta allt? Vi ordnar en dag för dig som jobbar på grundskolan där vi belyser några frågor som kanske hjälper dig i ditt dagliga arbete med dina elever. Känner du någon specialpedagog/lärare/ SYV/skolsköterska som inte nåtts av vår inbjudan? Dela med dig av vår inbjudan! Här är några frågor vi vill försöka att svara på: * Räcker det med hörapparat för att höra bra? * Om man har CI är man väl inte döv? * CI vad är det? * Om man både har synskada och hörselnedsättning kan man vara döv/blind då? Seminarietillfällen: * Ystad 18 september * Karlstad 9 oktober * Umeå 4 november Program: 09.00 Registrering och välkomstkaffe 09.30-12.00 Att höra i skolan Hörselteknik i skolan, förutsättningar och lösningar När man både ser och hör dåligt! 12.00-13.30 Lunch 13.30-15.00 Möt elever och lärare. Hur arbetar vi. Tyst i klassen! Hur kan vi pedagoger skapa en bättre ljudmiljö? Att höra, förstå och komma ihåg vad som sägs 15.00-15.30 Hur upplever hörselskadade ungdomar sin skolsituation 15.30 Avslutning Seminariedagen är kostnadsfri. Kaffe och dokumentation ingår. Lunch kostar 65 kr. Du får bekräftelse med exakt program och adress snarast eller senast två veckor före seminarietillfället. Vid frågor kontakta Inger Sandelius, 019-21 67 05, inger.sandelius@orebro.se www.horsel.se