Civil Rights Defenders

Europa-frukost den 10 november

Evenemang

10
NOV
rum 18 Djenne, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm
  -

Sidas arbete för demokrati och mänskliga rättigheter inom
reformsamarbetet med Östeuropa utförs av flera aktörer som
på olika sätt arbetar för ländernas närmande till EU. Det civila
samhället växer sig – åtminstone på en del håll - långsamt
starkare och bidrar till utvecklingen. En nyckelfråga är det
lokala ägarskapet. Hur främjas lokalt ägarskap? Vilka faktorer
bidrar till lokalt ägarskap?

Hela inbjudan finns tillgänglig för nedladdning under "Relaterade dokument".