Vännäs kommun

INBJUDAN: MEDBORGARDEMOKRATIN STÄRKS I VÄNNÄS

Evenemang

17
SEP
Vännäs Medborgarhus, Sammanträdesrummet på ekonomiavdelningen.
 
På onsdag går startskottet för projektet som ska ge Vännäsmedborgarna större möjligheter att påverka hur kommunen utvecklas, vilka beslut som tas och vad som ska prioriteras. - Styrgruppen hoppas att Medborgarpanelen ska kunna bidra med underlag till beslut som ligger väl i tiden och är väl förankrade bland invånarna i Vännäs, säger Sonja Eriksson som sitter med i styrgruppen för Medborgarpanelen. Media inbjuds till presentationen av Vännäs Medborgarpanel Tid: Onsdag 17 september, kl 11.00 Plats: Vännäs Medborgarhus, Sammanträdesrummet på ekonomiavdelningen. För mer information kontakta: Robert Bergman Sonja Eriksson 0935-141 11 0935-143 30 eller 070-372 51 54