Stockholms Läns Landsting

INBJUDAN PRESSKONFERENS Torsdag 23 mars 2006

Evenemang

23
MAR
Hotel Hilton Slussen, Guldgränd 8
 
Territoriell rapport visar att Stockholm är en av de mest konkurrenskraftiga regionerna i OECD – men positionen hotas Stockholm är en mycket konkurrenskraftig storstadsregion i internationell jämförelse. Bland 66 storstadsregioner världen över är Stockholm nummer 25 och inom EU rankas Stockholm som nummer 6 av 28. Men för att regionen ska behålla sin position krävs ett antal viktiga åtgärder. Torsdagen den 23 mars 2006 presenteras OECD:s territoriella rapport vid en konferens om Stockholm-Mälarregionens framtid. Klockan 12.00 ges en presskonferens där rapporten kort sammanfattas av OECD:s representanter Mario Pezzini, Head of Division Territorial Reviews and Governance Division och Lamia Kamal-Chaoui, Administrator, Territorial Reviews and Governance Division. OECD-rapporten är finansierad av Nutek, Näringsdepartementet, Regionplane- och trafikkontoret och Stockholms Stad. Deltar vid presskonferensen gör även: • Jonas Bjelfvenstam, statssekreterare, Näringsdepartementet • Bosse Sundling, stadsdirektör, Stockholms Stad • Ingela Nylund Watz, finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting • Sune Halvarson, tf generaldirektör Nutek • Jonathan Kings, OECD, Consultant, Territorial Reviews and Governance Division Tid: Torsdag 23 mars klockan 12.00-12.40 Plats: Hotel Hilton Slussen, Guldgränd 8 Anmälan: pia.eliasson@rtk.sll.se En enklare lunchsmörgås serveras. Välkomna! Vid frågor, kontakta: Sven-Inge Nylund, 070-7374446, Regionplanedirektör, Regionplane- och trafikkontoret. Pia Eliasson, 070-737 44 42, Informationschef, Regionplane- och trafikkontoret.