Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Inbjudan Söderbergseminariet 2010 - om redovisningsforskning

Evenemang

09
MAR
SEB-salen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, Göteborg
  -
Verksamhetsnära redovisningsforskning i Göteborg - toppklass med bredd och djup På Handelshögskolan har redovisningsämnet starka traditioner. Tusentals studenter har under åren specialiserat sig i redovisning. Den omfattande forskarutbildningen och det stora antalet forskande lärare har dessutom lett till att det i ett nordiskt sammanhang finns en mycket stark vetenskaplig miljö inom ämnet. Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser har sedan 2005 stöttat utvecklingen av redovisningsämnet i Göteborg genom finansiering av flera forskarstuderande och forskande lärare. På årets Söderbergseminarium kommer därför några av dessa forskare ge smakprov på sin forskning - det blir ett modernt collage av Göteborgsforskning inom redovisning som uppdaterar dig med det allra senaste.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget