Svensk Energi

Inbjudan till energilunch: "Ett vindkraftverk på nätet är bättre än tio i skogen!"

Evenemang

06
MAY
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Lokal: Sidney.
 

Omfattande planer finns på utbyggnad av svensk vindkraft. Men för att kunna förverkliga detta krävs förstärkningar av stamnätet och dessutom att vattenkraften utvecklas - i det senare fallet för att klara behovet av reglerkraft. Vattenkraften har en överlägsen roll som reglerresurs. Miljöprocessutredningen väntas samma dag - den 6 maj - redovisa ett delbetänkande. Tyvärr saknas konkreta förslag som kan främja en utveckling av vattenkraften.

För att ta ett samlat grepp om dessa frågor inbjuds Du härmed till en energilunch.

* Hur ligger det till med olika stamnätsutbyggnader? Var ligger dessa i planerings- och utbyggnadsprocessen?
* Hur ser möjligheterna ut att utveckla den svenska vattenkraften ytterligare? Vilka förutsättningar har vi inom landet?
* Hur mycket vindkraft kan det bli?

Tid: Onsdagen den 6 maj 2009 kl 11.30

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Lokal: Sidney.

Medverkande:
Mikael Odenberg, Svenska Kraftnäts generaldirektör
Kjell Jansson, Svensk Energis VD
Matthias Rapp, VD i Svensk Vindenergi

Som vanligt bjuder vi på lunch, därför skulle vi uppskatta en bekräftelse på din närvaro snarast möjligt. Anmälan sker som vanligt till marita.maca@svenskenergi.se

Välkommen!