Protect Data AB

INBJUDAN TILL FRÅGESTUND OM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Evenemang

08
FEB
Telefonmöte.
 
På torsdag den 8 februari klockan 07.30 offentliggör Protect Data företagets bokslutskommuniké för 1 januari - 31 december, 2006. Med anledning av kommunikén inbjuder Protect Data analytiker och press samma dag till ett tele-fonmöte med VD Peter Larsson och CFO Lotta Jarleryd. Telefonmötet börjar klockan 08.30 och erbjuder möjlighet att ställa frågor gällande bokslutskom-munikén. OBS: Ingen föranmälan krävs. Instruktion för att delta i telefonmötet: 1. Ring upp konferenslinjen på 08 503 163 00 2. Ange konferensens Host ID: 853 74 3. Ange PIN-kod: 4782 Deltagare kan ansluta sig till mötet från flera andra länder genom lokalsamtal, enligt nedan: (Använd samma Host-ID och PIN-kod) Australien:1 800 728 388 (*) Chile:12 300 207 434(*) Danmark:(+45) 36900936 Finland:(+358) (0)923100140 Frankrike:(+33) (0)14 993 9053 Tyskland:(+49) (0) 69 222 220 499 Hong Kong:(+852) 800 96 7326 Japan:81 343 337 669 (*) Norge:(+47) 21 50 23 11 Singapore:18 003 119 122 (*) Storbritannien:(+44) (0)2 07 10 70 610 USA:(+1) 866 481 9887 (*) Numret gäller endast inom det angivna landet För övriga länder finns samtalsuppgifter på http://www.meet247.com/local/ För frågor och mer information, kontakta: Peter Larsson, VD, Protect Data, tel. 08-459 54 00.