Nyköpings kommun

Inbjudan till Hållbarhetsrådet

Evenemang

28
FEB
Stadshuset, sal C
 
Media inbjuds till det första mötet för Hållbarhetsrådet i Nyköpings kommun. Onsdag 28 februari kl 13.30 Stadshuset, sal C Inbjudare är Leif Larsson (sammankallande) i Hållbarhetsrådet. Bifogas info om rådet från kommunstyrelsen 19 februari. Förslag till dagordning: 1. Välkommen (Leif) 2. Kort presentations av deltagarna 3. Vart står vi idag? Kommunens miljöbokslut 2006 (Camilla) 4. Vad är på gång? Kommunens klimatarbete (Camilla) Fika 5. Vindkraft – remiss från Energimyndigheten (Kajsa) 6. Kommande konferenser (Leif) a.Klimatseminarium för politiker 7 mars, Sthlm b.Vindkraftkonferens 26-28 april, Borgholm c.Miljökommundagen 8 maj, Arlanda 7. Kommande möten 8. Fri diskussion 9. Avslutande Välkommen Lars-Göran Bergman kommunikationsavdelningen Hållbarhetsråd Ett Hållbarhetsråd bildas för att bidra till en bättre miljö och en hållbar utveckling i Nyköping. Rådet ska ta in kunskap och information om hållbar utveckling och sprida detta internt inom kommunen. Man ska också arbeta med folkbildningsinsatser till invånarna. I kommunens budget anges att en hållbar utveckling ska garanteras. Detta kräver en kraftsamling kring begreppet Hållbar utveckling. - Det är viktigt att frågeställningar kring Hållbar utveckling förs i alla politiska forum för att begreppet ska få en spridning som påverkar kommunens verksamhet, står det i underlaget till kommunstyrelsens beslut. Det är också viktigt att den politiska ledningen samlas kring begreppet – detta arbete föreslås ske i form av samarbetsorganet Hållbarhetsrådet. Till medlemmar i Hållbarhetsrådet föreslås Leif Larsson (mp) sammankallande, Curt Eriksson (kd), Göran Silfverling (fp), Annika Karlsson (c), Kjell Eriksson (m), Urban Granström (s) och Nicklas Franzén (v), - Inte minst den senaste tidens diskussion i media visar att vi också på lokal nivå måste ta klimathotet på allvar, säger Jan Carle. En av rådets första uppgifter blir att vara med och ta fram en klimatstrategi för Nyköpings kommun.