Rikspolisstyrelsen

Inbjudan till invigning av poliskontor i Skärholmen

Evenemang

22
NOV
Skärholmen
 
Massmedia inbjuds till invigningen av det lokala poliskontoret i Skärholmen, onsdagen den 22 november klockan 13.00. Lokalen ligger i anslutning till närpolisens lokaler vid Måsholmstorget 5. Invigningen leds av biträdande länspolismästare Lennart Enocsson och Elisabeth Anestad, biträdande distriktschef i Söderorts polismästardistrikt, samt polispersonalen som ska arbeta vid poliskontoret. Även representanter från kommunen och det lokala föreningslivet är inbjudna till invigningen. Plats: Måsholmstorget 5, Skärholmen Tid: Onsdagen den 22 november kl. 13.00. Poliskontoret i Skärholmen har varit igång under en dryg månad. Personalen jobbar i nära samarbete med det nyöppnade ”ungdomarnas hus” som även kallas för ”andra hemmet” av ungdomarna själva. Kontakten mellan polis och ungdomar är ett viktigt mål för poliskontorsverksamheten. Mikael Sundberg, poliskontorschef och hans personal har också redan hunnit delta i trygghetsvandringar med bostadsföretag i Skärholmen. Lokala poliskontor är en del av en satsning från polismyndigheten i Stockholms län för att arbeta mer medborgarnära och för att förebygga ungdomskriminalitet. Totalt planeras runt 15 poliskontor att öppnas under 2006 och första halvåret 2007. Poliserna som arbetar på poliskontoren ska utveckla kontakter, skapa förtroende för polisen, men också ingripa mot brott och upprätta respekt för lag och ordning. Själva poliskontoret ska inte ha några fasta öppettider utan tanken är att poliserna ska arbeta synligt ute i området. Ytterligare upplysningar: Mikael Sundberg, gruppchef Skärholmens poliskontor 0730- 636 582.