Svenska Teknik&Designföretagen

Inbjudan till press- och analytikerträff om Investeringssignalen tisdagen den 13 februari

Evenemang

13
FEB
Sturegatan 11
 
Svensk Teknik och Design Inbjudan till press- och analytikerträff om Investeringssignalen tisdagen den 13 februari Svensk Teknik och Design presenterar en ny ”Investeringssignal” - en konjunkturanalys för arkitektföretagen och konsultföretagen inom bygg- och industriområdet med prognoser för investeringsutvecklingen. Arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen arbetar i tidiga skeden av investeringscykeln. Det aktuella konjunkturläget för vår bransch ger därför också en tidig och pålitlig signal om förändringar i investeringsvolymen under ett drygt år framåt, bland annat för bostäder, infrastruktur, industrianläggningar samt för industrins utveckling av processer och produkter. 2006 var ett bra år för konsult- och arkitektbranschen. Men håller branschen farten uppe i ingången till 2007? Har industrikonsultföretagen samma goda orderläge som under hösten? Och är energi- och infrastrukturmarknaderna fortsatt bränsle för teknikkonsultföretagen? Växer fortfarande arkitektföretagens uppdragsportfölj med projekteringsuppdrag för bostadsprojekt? Konsult- och arkitektföretagens orderläge idag ger signaler om utvecklingen av industri- och bygginvesteringarna in i 2008. Tid: tisdagen den 13 februari 2007, kl 09.30 - ca 11.00 Plats: Svensk Teknik och Design Sturegatan 11 (Almega-huset), Stockholm Obs!! adressen lokal; Holmögadd, bv. Välkommen till press- och analytikerträffen! Svensk Teknik och Design representeras av ordföranden Håkan Blom, Tyréns AB, Lena Wästfelt, chef och Bengt O. Andreasson, som svarar för konjunkturanalysen. Meddela oss gärna om Du kan komma eller inte. Kontakta Bengt O. Andreasson, tel 08-762 67 02, fax 08-762 67 10 eller e-post bengt.o.andreasson@std.se [ ] Ja, jag kommer [ ] Nej, jag kan inte komma, men sänd gärna information Namn: ................................................................ Tidning, redaktion, företag: .......................................... Tel nr.......................... Fax nr............................... E-postadress .............................................................. Bransch- och arbetsgivarorganisationen STD Svensk Teknik och Design har ca 720 medlemsföretag med ca 22500 anställda. Företagen är verksamma med investeringsförberedande utrednings-, projekterings- och projektledningsuppdrag inom bygg-, anläggnings- och industrisektorerna samt med uppdrag inom produktions- och produktutveckling i vid bemärkelse för industrin. Svensk Teknik och Design ingår i Almega. Sturegatan 11, Box 555 45, 102 04 STOCKHOLM, Tel 08-762 67 00, Fax 08-762 67 10 std@std.se/www.std.se