Finansdepartementet

Inbjudan till presseminarium: Lärlingsutbildning - ett återkommande bekymmer eller en oprövad möjlighet?

Evenemang

13
NOV
Finansdepartementet
  -
Lärlingsutbildning är åter i ropet i den svenska utbildningsdebatten. Frågan är varför förslag om statliga insatser för att främja en utbildning, som det finns så liten erfarenhet av i Sverige och vars innebörd är så oklar, återkommer med en så påtaglig regelbundenhet? Docenten i ekonomisk historia Jonas Olofsson och professorn i nationalekonomi Eskil Wadensjö presenterar sin rapport till Expertgruppen för Studier i Samhällsekonomi (ESS) - Lärlingsutbildning - ett återkommande bekymmer eller en oprövad möjlighet? De presenterar kunskaper och erfarenheter av lärlingsutbildning i och utanför Sverige och redovisar vilka institutionella förutsättningar som krävs för en framgångsrik lärlingsutbildning och hävdar att sådana förutsättningar hittills saknats i Sverige, men nu möjligen är på väg att etableras. Medtag presslegitimation. Tid och plats: Måndag den 13 november, kl 9.00-10.00 i lokal Castor, plan 3, Finansdepartementet, Drottninggatan 21 Kontakt: Levi Svenningsson ESS 08-405 11 52 070-681 28 58