Arbetsförmedlingen

Inbjudan till pressinformation: AMS redovisar arbetsmarknadsstatistiken på nytt sätt

Evenemang

09
FEB
AMS, Vattugatan 17, plan 8
 
Fredagen den 9 februari presenterar Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, årets första månadsstatistik från Arbetsförmedlingen. Den månatliga statistiken från arbetsförmedlingarnas verksamhet kommer fortsättningsvis att redovisas på ett annorlunda sätt än tidigare. Bland annat tar vi bort det så kallade obalanstalet – det vill säga öppet arbetslösa samt deltagare i arbetsmarknadsprogram. Det förändrade sättet att redovisa statistik påverkar inte AMS sätt att samla in underlag om verksamheten. Innan månadsstatistiken för januari presenteras klockan 10.00, informerar stf generaldirektör Lars Sjöström och arbetsmarknadschef Fredrik Jansson om förändringarna. En genomgång görs av hur det nya sättet att redovisa statistiken kan jämföras med det sätt som arbetsmarknadsläget presenterats på tidigare. Pressinformationen avslutas med att arbetsmarknadsläget för januari månad presenteras och kommenteras. Tid: Fredagen den 9 februari kl 09.45. Kaffe serveras från kl 09.30 Plats: AMS, Vattugatan 17, plan 8 Kontakt: Helena Färnsten 010-4862976 Christina Mångård 010-4867053