Health Consumer Powerhouse

Inbjudan till pressinformation: KOL-index 2009: Antal döda i lungsjukdom skiljer mellan länen vilket tyder på misstag i diagnos och behandling

Evenemang

22
APR
https://get.netviewer.com/meet/join.php?sinr=328879&sipw=nv64
 
Antalet som drabbas av KOL* ökar snabbt, och sjukdomen beräknas bli en av de vanligaste dödsorsakerna inom en snar framtid, detta trots att andelen rökare i Sverige i dag är lägre än på många år. Health Consumer Powerhouse presenterar för första gången en sammanställning och jämförelse av hur landstingen arbetar med KOL-patienter. I KOL-index 2009 redovisas, bland annat, stora skillnader i diagnossättningen vilket tyder på att KOL blandas ihop med andra lungsjukdomar. Därmed finns en omfattande risk för felbehandling. KOL-patienter får, på grund av fel diagnos, ofta inte rätt medicin som skulle kunna bromsa utvecklingen och lindra lidandet. Det är också påtagliga skillnader i dödlighet i lungsjukdomar i olika svenska län, som endast delvis kan förklaras av rökrelaterade skäl. Välkommen till en interaktiv pressinformation om KOL-index 2009 som Du kan följa över Internet och ställa egna frågor utan att ha annat program än Internet Explorer installerat! Datum: Onsdagen den 22 april Tid: Kl 10.00 Delta i sessionen genom att klicka här: https://get.netviewer.com/meet/join.php?sinr=328879&sipw=nv64 Om Du har en mikrofon ansluten till Din PC kan Du ställa frågor till presentationen. Mer information om Netviewer hittar du under http://www.netviewer.com KOL-index 2009 har utvecklats med hjälp av ett ovillkorat utvecklingsanslag från läkemedelsföretaget AstraZeneca. Health Consumer Powerhouse är Europas ledande företag för konsumentinformation om sjukvård (www.healthpowerhouse.com). Förutom KOL-index framställer HCP i Sverige bland annat Bröstcancerindex, Diabetesindex, Njursjukvårdsindex, Vaccinationsindex och Vårdkonsumentindex samt på EU-nivå Euro Health Consumer Index, Euro Consumer Heart Index och Euro Diabetes Index. För ytterligare information Sonja Lindblad Pressansvarig 0706 53 83 64 sonja.lindblad@healthpowerhouse.com Arne Björnberg Utvecklingschef 0705-84 84 51 arne.bjornberg@healthpowerhouse.com *(Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom)