Health Consumer Powerhouse

Inbjudan till pressinformation: Hälsoval-index Malmö 2009 - Hur bra är din vårdgivare?

Evenemang

05
MAY
Malmö: UMAS, ingång 59, Lokal: Bokhörnan
  -
Välkommen till presentation av Hälsovalsindex Malmö 2009 – Hur bra är din vårdgivare? Region Skåne inför i maj det så kallade Hälsovalet i primärvården. Health Consumer Powerhouse* presenterar nu därför en jämförelse av vårdcentraler och andra vårdgivare i primärvården inom 040-området. Rapporten är en pilotstudie över vilka olika erbjudanden som vårdkonsumenten har att ta ställning till i samband med att man aktivt väljer en vårdcentral. Resultatet ger en bild av hur svårt det kommer att bli att välja. Det råder stora skillnader mellan den information vårdgivarna tillhandahåller liksom stora skillnader i själva erbjudandet. Många vårdgivare har också valt att stå utanför Hälsovalet. Hälsovalsindex 2009 är den första konsumentinformationen om primärvården och rankar vårdgivarna från konsumentens synvinkel. Jämförelsen har gjorts via 20 indikatorer under rubrikerna Tillgänglighet, Information, Säkerhet, Specialister och Resultat. Rapporten har finansierats via ett ovillkorat utvecklingsbidrag från AstraZeneca, Pfizer och Läkemedelsindustriföreningen. Rapporten presenteras vid ett seminarium i Malmö Datum 5 maj Tid kl 1030-1130 Plats UMAS, ingång 59, Lokal: Bokhörnan. Du kan även följa presentationen online och ha möjlighet att ställa frågor via en chattfunktion. Ingen installation behövs. Delta i sessionen genom att klicka här: https://get.netviewer.com/meet/join.php?sinr=312858&sipw=nv64. Anmälan: info@healthpowerhouse.com. För ytterligare information Sonja Lindblad Pressansvarig 0706 53 83 64 sonja.lindblad@healthpowerhouse.com Arne Björnberg Utvecklingschef 0705-84 84 51 arne.bjornberg@healthpowerhouse.com *Health Consumer Powerhouse är Europas ledande producent av konsumentinformation om sjukvård, grundad 2004 av Johan Hjertqvist, som också är vd. Förutom Hälsovalsindex Malmö arbetar vi just nu med KOL-index 2009 och vi har tidigare producerat de svenska rapporterna Diabetesindex, Njursjukvårdsindex, Bröstcancerindex, Vaccinationsindex och Rökavvänjningsindex. På EU-nivå framställs Euro Health Consumer Index, Euro Diabetes Index och Euro Consumer Heart Index samt Euro-Canada Health Consumer Index. Företaget, som är ett svenskt aktiebolag, har kontor i Stockholm och Bryssel. Läs mer på www.healthpowerhouse.se och www.healthpowerhouse.com.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget