Umeå kommun

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Evenemang

28
APR
kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset
 
Idag sammanträder arbetsutskottet på förmiddagen och globaliserings- och forskningsutskottet på eftermiddagen. Presskonferens äger rum direkt efter NP - sammanträdet, klockan 16.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset. Observera: Stadsledningskontoret har infört ett nytt system som innebär att fler handlingar lagras digitalt inför sammanträden, och allt färre "på papper". Effekten blir att de handlingar (kuvert) ni fram till idag hämtat i stadshusets reception innehåller allt färre dokument. För att ändra på detta, och ge er kompletta underlag, vänligen kontakta undertecknad så får ni de handlingar ni behöver. OBS! Ni ansvarar själva för att skriva ut och ta med de handlingar som ni behöver på presskonferensen. För mer information kontakta: Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se