Skogsstyrelsen

Inbjudan till presskonferens

Evenemang

25
MAR
Styrelserummet, Södras huvudkontor, Skogsudden, Växjö.
 

Skogsstyrelsen har beviljat Södra dispens från föreskrifterna om åtgärder för att bekämpa granbarkborren. Beslutet avser det område som drabbades hårdast vid stormen den 8 januari 2005.

Beslutets innebörd är att avverkat granvirke ska forslas bort ur skogen eller på annat sätt göras otjänligt som yngelmaterial för granbarkborren senast den 1 augusti. Detta innebär en senareläggning med två veckor jämfört med de föreskrifter som meddelades med anledning av stormfällningens befarade insektsskador.

Vi inbjuder till presskonferens där vi berättar mer om detta och vårt arbete för skogsskyddet.

Tid Tisdag den 25 april kl 11.30.
Plats Styrelserummet, Södras huvudkontor, Skogsudden, Växjö.
Lätt förtäring erbjuds.

Vid presskonferensen deltar:
Mats Sandgren, chef Södra Skog
Per Braconier, informationsdirektör Södra

Anmälan till Helena Carlsson, Södra information, tel 0470-89 463.

Hjärtligt välkommen!

Södra
Per Braconier