Karlskrona kommun

Inbjudan till presskonferens

Evenemang

14
NOV
Ö Hamngatan 7 B
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson kommer tisdagen den 14 november på förmiddagen att överlämna sin interna utredning till mig angående händelseförloppet med uttorkad vårdtagare inom äldreomsorgen. Med anledning härav inbjuder jag till presskonferens. Datum: 14 november Tid: klockan 09.00 Plats: sammanträdeslokalen Ugnen, kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona Från äldreförvaltningen medverkar förutom undertecknad även medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Andersson samt äldrenämndens ordförande Peter Johansson. Välkomna! Per Jonsson Förvaltningschef Karlskrona kommun För mer information kontakta Förvaltningschef Per Jonsson telefon 0455-30 44 01