Miljödepartementet

Inbjudan till presskonferens angående nya regler på atomansvarsområdet - bl.a. förslag till ett obegränsat skadeståndsansvar för innehavare av atomanläggningar och finansieringen av detta ansv

Evenemang

28
APR
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Tegelbacken 2
 

På fredag överlämnar Atomansvarsutredningen betänkandet Översyn av atomansvaret (SOU 2006:43) till miljöminister Lena Sommestad.

Välkomna!

Tid och plats:
Tid: Fredagen den 28 april 2006 kl. 14.00
Plats: Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Tegelbacken 2
Lokal: Mälaren, plan 2

Kontakt:
Särskild utredare
Byråchefen
Håkan Rustand
08-405 29 08

Sekreterare
Hovrättsassessorn
Li Wallén
040-661 67 32