Rikskonserter

Inbjudan till presskonferens: Barn och sång - om rösten, sångerna och vägen dit

Evenemang

09
FEB
Nybrokajen 11
 
Nu är den här! Välkommen till presentation av den nyutkomna boken "Barn och sång - om rösten, sångerna och vägen dit" fredagen den 9 februari kl 15.30 på Nybrokajen 11. Kom och träffa bokens redaktör och några av artikelförfattarna samt Louise Bjar från förlaget Studentlitteratur. Boken kommer att finnas på plats för beställning och bläddring samt något att äta och dricka. Värd är Rikskonserters direktör Björn W Stålne. Det är i de tidiga barnaåren det mesta grundläggs, också sången. I boken Barn och sång redovisas kunskaper om spädbarnets tidiga melodiliknande joller, om barnröstens anatomiska byggnad och klangliga möjligheter och hur barnets hjärna tar emot tidiga musikaliska impulser. Rytmik, rörelse, improvisation har betydelse för att väcka barns sånglust. Här finns också övningar och sånger för barn från förskola och upp till 10-årsåldern. En cd producerad av Caprice Records medföljer boken och ger exempel på några övningar och sånger samt exempel på barns sjungande. Boken vänder sig till alla som arbetar pedagogiskt med barn och sång , som blivande och verksamma lärare i skola och förskola, musiklärare, kyrkomusiker och talpedagoger. Medverkande i boken är bland andra: Ulla Sundberg, Jan Fagius, Hugo Lagercrantz, Anita McAllister, Maria Södersten, Graham F Welch, Anna Cederberg-Orreteg, Eva Ekdahl, Bengt Olof Engström, Gunnel Fagius, Bertil Sundin, Heléne Don-Lind, Charina Widmark. Boken är illustrerad av Gert Andersson. I redaktionsgruppen ingår Gunnel Fagius (redaktör), Anna Cederberg-Orreteg, Eva Ekdahl, Petter Ekberg samt Per Ekedahl. Barn och sång är rubriken på ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitets Körcentrum, Barn- och ungdomskörförbundet UNGiKÖR och Rikskonserter (www.barnochsang.se) Ett resultat av det fortgående samarbetet är "Barn och sång - om rösten, sångerna och vägen dit" (Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-01935-2). Välkommen! Osa till Kerstin Öster, Rikskonserters informationsavdelning, tel: 08 407 16 33 senast den 7 februari.