Finansdepartementet

Inbjudan till presskonferens - Idrottsskattekommittén

Evenemang

02
MAR
Pressrummet, Rosenbad
 

Idrottsskattekommittén (Fi 2004:12), under ledning av riksdagsledamoten Kjell Nordström, överlämnar torsdagen den 2 mars 2006 sitt betänkande "Nya skatteregler för idrotten" till finansminister Pär Nuder. Efter överlämnandet anordnas en presskonferens där kommitténs slutsatser presenteras.

Tid och plats:
Tid och plats
Tid: Torsdagen den 2 mars kl. 10.30
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Webbutsändning:
Pressträffen kommer att webbutsändas