Justitiedepartementet

Inbjudan till presskonferens - "Jakten på makten"

Evenemang

25
APR
Bella Venezia, Rosenbad
 

Justitiedepartementet
Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda

Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda (Ju 2004: 07) lämnar tisdagen den 25 april sitt slutbetänkande Jakten på makten (SOU 2006: 46) till demokratiminister Jens Orback.

Direkt efter överlämnandet inbjuds medierna att delta i en presskonferens i Bella Venezia, Rosenbad, klockan 10.30. Under presskonferensen kommer kommitténs slutsatser och förslag att presenteras.

Vid presskonferensen deltar gymnasieungdomar från Södertälje som, med stöd av utredningen, genomfört ett projekt om ungdomars uppfattningar om politik och politiker. De visar vad som bidrar till att prägla dessa uppfattningar och hur detta kan skapa misstro. Ungdomarna kommer att visa en kort film som dokumenterat projektet.

Presslegitimation erfordras

Välkomna!

Tid och plats:
Dag: Tisdagen den 25 april

Tid: klockan 10.30

Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Kontakt:
Berit Högman
Ordförande
070-657 48 20

Agneta Blom
Kommittésekreterare
070-203 86 76