Länsstyrelsen i Norrbottens län

Inbjudan till presskonferens - Kvalitetssäkring av rent vatten

Evenemang

09
FEB
Länsstyrelsen, Sessionssalen
 
Vattnet är vårt viktigaste livsmedel. Rent vatten är helt avgörande för ekosystemen i miljön och för stora delar av samhällets ekonomi. Därför utvecklas nu en modern svensk vattenförvaltning under ledning av staten och länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för en av Sveriges fem vattenmyndigheter. Myndigheternas uppgift är att långsiktigt kvalitetssäkra vattnet i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Allmänhet och berörda inbjuds nu att medverka och påverka utformningen av en ny förvaltningsplan för Bottenvikens vattendistrikt. Hur arbetet i Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt är upplagt presenteras vid en presskonferens. Tid: Fredagen den 9 februari kl 10.00 Plats: Länsstyrelsen, Sessionssalen Vid presskonferensen deltar landshövding Per-Ola Eriksson, Ulf Bergelin, enhetschef miljöanalys samt vattenvårdsdirektör Bo Sundström. Välkommen! Caj Norén Pressekreterare 070-689 6054