Justitiedepartementet

Inbjudan till presskonferens om diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet

Evenemang

16
MAR
Pressrummet, Rosenbad 4, Stockholm
 
Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (Ju 2004:04) Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering presenterar rapporten "Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet". Torsdagen den 16 mars presenterar enmansutredaren Masoud Kamali och rapportens redaktör, Jerzy Sarnecki, utredningens femte rapport "Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättsystemet" (SOU 2006:30) Presslegitimation erfordras. Välkomna! Fakta Utredningen har i uppdrag att identifiera och analysera mekanismer bakom strukturell diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, samt dess konsekvenser för makt och inflytande i det svenska samhället. I uppdraget ligger också att föreslå åtgärder för att motverka strukturell diskriminering. Tid och plats: Dag: Torsdag 16 mars Tid: Kl. 10.00 Plats: Pressrummet, Rosenbad 4, Stockholm Kontakt: Masoud Kamali Särskild utredare 08- 405 13 86 0704-25 09 43 Marcus Lundgren Utredningssekreterare 08- 405 19 40 0733-91 98 84 Adrián Groglopo Utredningssekreterare 08- 405 11 43 0733-91 98 85 Externa länkar ------------------------- Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (2004:04) (http://www.sou.gov.se/maktintdiskrim/index.htm)