Landsbygdsdepartementet

Inbjudan till presskonferens:Regeringens konsumentpolitiska proposition presenteras

Evenemang

17
MAR
Pressrummet, Rosenbad Stockholm
 

Regeringen kommer den 17 mars att lämna sin proposition "Trygga konsumenter" till riksdagen.

Propositionen innehåller förslag på nya mål för konsumentpolitiken och en rad åtgärder för att nå dessa mål. Propositionen innehåller också riktlinjer för hur Konsumentverket ska arbeta i framtiden samt ett förslag på en lagändring.
Presskonferensen leds av konsumentminister Ann-Christin Nykvist.

Medtag presslegitimation!

Välkomna!

Tid och plats:
TID: Fredagen den 17 mars kl.13.00
PLATS: Pressrummet, Rosenbad Stockholm

Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se