Bengtsfors kommun

Inbjudan till presskonferens – Skolverkets granskning

Evenemang

09
MAR
Hotell Dalia, rum Svärdlång
 
Skolverket granskar alla kommuners verksamhet gällande grundskola, gymnasieskola, förskola, skolbarnomsorg och vuxenutbildning. Granskningen pågår under en sexårsperiod och startade år 2003. Under hösten 2006 inspekterade Skolverket Bengtsfors kommun. Fredagen den 9/3-2007 kommer Skolverket att presentera sin inspektionsrapport för berörda tjänstemän och politiker i Bengtsfors kommun i samband med detta inbjuder vi till presskonferens. Datum/tid Fredagen den 9 mars, klockan 12.00 Plats Hotell Dalia, rum Svärdlång Deltar Representant från Skolverket, ordföranden i kultur-/utbildningsnämnden; Carl Kullgren, förvaltningschef för kulturutbildningsförvaltningen; Lars-Göran Berg och hans företrädare på samma tjänst; Monica Axelsson. Välkomna! För Bengtsfors kommun Sofia Magnusson Informationsansvarig Läs mer om Bengtsfors kommun på www.bengtsfors.se