Länsstyrelsen i Norrbottens län

Inbjudan till presskonferens: Snabba resultat av EU-projekt i S:t Petersburg

Evenemang

10
APR
Bölebyns Garveri
 

Snabba resultat av EU-projekt i S:t Petersburg

INTERREG IIIA Nord är ett EU-program som ska stimulera samarbetet över gränserna i norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Ett av programmets delprojekt riktar sig till små och medelstora företag (SME).

Syftet är att skapa tillväxt för SME-företag i Norrbotten och i Troms Fylke i Norge genom affärskontakter i den dynamiska S:t Petersburgsregionen. Det är idag en av Europas mest expansiva regioner.

Ett 60-tal företag anmälde sitt intresse och 45 har valts ut. Företagen representerar ett brett spektra av branscher som verkstadsindustri, träindustri, miljö, turism och tjänsteföretag. Resultaten har kommit omgående. Import och export till Ryssland har redan påbörjats.

Vid presskonferensen redovisas de konkreta resultat som projektet hittills har genererat.

Tid: måndag 10 april kl 11.00
Plats: Bölebyns Garveri

Medverkande:
Landshövding P-O Eriksson,Bo Bo Johansson och Anita Lindfors från kommunförbundet, Hans Dahlin från Länsstyrelsen, Magnus Wikman från Piteå kommuns näringslivsenhet, Linda Hällerstrand från Kompetensutvecklarna och S:t Petersburg samt dagens värd Jan Sandlund, Bölebyns Garveri.

Välkommen!

Caj Norén
Pressekreterare, länsstyrelsen
0920-060 54

För ytterligare information:
Anita Lindfors 070- 583 58 07
Ordförande i projektet, Kommunförbundet Norrbotten

Hans Dahlin 070 - 515 42 60
Programansvarig INTERREG, Länsstyrelsen Norrbotten