Näringsdepartementet

Inbjudan till presskonferens - Utredningen om en översyn av konkurrenslagen

Evenemang

29
NOV
Pressrummet, Rosenbad 4
 
Utredningen om en översyn av konkurrenslagen överlämnar betänkandet "En ny konkurrenslag", N2004:19, till näringsminister Maud Olofsson onsdagen den 29 november. I samband med överlämnandet hålls en presskonferens där Sten Heckscher, särskild utredare, kommer att presentera betänkandet och svara på frågor. Betänkandet kommer att finnas tillgängligt på regeringens webbplats efter överlämnandet. Ta med presslegitimation! Tid och plats: Tid: onsdagen den 29 november kl. 15.30 Plats: Pressrummet, Rosenbad 4 Webbutsändning: Presskonferensen kommer att webbsändas. Kontakt: Sekreterarna i utredningen: Ann-Charlotte Bragsjö 08-405 29 56 E-post: ann-charlotte.bragsjo@industry.ministry.se Johan Rosén 08-405 52 14 E-post: johan.rosen@industry.ministry.se Kent Ladvall 08-405 37 82 E-post: kent.ladvall@industry.ministry.se