Länsstyrelsen i Norrbottens län

Inbjudan till pressträff: Hur mår Rånefjärden?

Evenemang

29
MAR
Lillvarpuddens småbåtshamn
  -
I Rånefjärden analyseras vattenkvaliteten, bottendjur, fiskbestånd och miljögifter enligt ett miljöövervakningsprogram som länsstyrelsen ansvarar för. När det nu gått nästan tio år sedan programmet för vattenkvalitet startade i Rånefjärden har länsstyrelsen låtit utvärdera resultaten. I samband med årets vinterprovtagning av vattenkvaliteten har ni möjlighet att träffa provtagarna och ta del av resultaten från utvärderingen. Tid: Onsdagen 29 mars kl 09.00-09.30 Plats: Lillvarpuddens småbåtshamn (se vägbeskrivning samt karta nedan) Övrigt: Om ni önskar delta i pressträffen, var vänlig meddela Malin Kronholm under tisdagen på mobil, tel 070-30 961 94. Välkomna! Malin Kronholm, Miljöanalysenheten, tel: 0920-961 94 eller mobil 070-30 961 94. Caj Norén, pressekreterare, tel: 0920-96054. Röd cirkel = Lillvarpuddens småbåtshamn. Följ vägskyltar till Brändö Konferens och Fritidsby, fortsätt förbi tills ni kommer till en liten hamn på vänster sida. Beräkna 30-45 minuters bilresa från Luleå.