Näringsdepartementet

Inbjudan till pressträff: Utvärdering av Medlingsinstitutet

Evenemang

05
APR
Lilla pressrummet, Rosenbad
 

Onsdagen den 5 april överlämnas betänkandet "God sed vid lönebildning - Utvärdering av Medlingsinstitutet".

Betänkandet presenteras vid en presskonferens i anslutning till överlämnandet.

Medtag presslegitimation.

Tid och plats:
Tid: Onsdagen den 5 april kl. 15.00
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad

Kontakt:
Linda Stromberg
Utredningssekreterare
08-405 24 15
0708-35 21 90