Swedbank

Inbjudan till Swedbanks årsstämma

Evenemang

24
APR
Kungliga Operan, Gustav Aldolfs torg i Stockholm
 
Fredagen den 24 april klockan 11.00 håller Swedbank årsstämma på Kungliga Operan, Gustav Aldolfs torg i Stockholm. Representanter för medierna är välkomna att närvara vid årsstämman*. Dörrarna öppnas klockan 9.30 då det bjuds på kaffe och smörgås. Välkommen! För anmälan och ytterligare information: Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95 eller anna.sundblad@swedbank.com *) Rörliga bilder och ljudupptagningar under årsstämman är inte tillåtet. Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,4 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 419 kontor i Sverige, 278 kontor i de baltiska länderna samt 215 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2008 uppgick balansomslutningen till 1 812 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 21 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.